NEW

Şirket Kapatma Hizmet

2.500,00

Quantity

Bu şu adımları içerir:
-Planlarınızı ilgilenen taraflara ve HM Revenue and Customs (HMRC)’a duyurmak.

-Çalışanlarınızın kurallara uygun şekilde işlem görmesini sağlamak.

-İş varlıklarınızla ve hesaplarınızla ilgilenmek.

-Şirketin personel çalıştırdığı durumlarda, işveren sorumluluk sigorta poliçesi ve programının kopyalarını saklamanız gerekmektedir.

-Şirketin ticaret sicilinden kaydının silinmesinden sonra diğer iş belgelerini, örneğin banka ekstreleri, faturalar ve makbuzlar gibi, 7 yıl boyunca saklamanız gerekir. Ticaret sicilinden kaydını silmek için başvuru yapın.

-Form, şirketin çoğunluk hissesine sahip olan yöneticiler tarafından imzalanmalıdır.

Başvurmadan önce şirketin varlıklarını ele almanız önemlidir. Örneğin, banka hesaplarını kapatın ve alan adlarını transfer edin.