Kullanım Koşulları

İngiltere Muhasebe üzerinden alacağınız hizmetler için kullanım koşullarımızı peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

Açıklama

1. Taraflar:
Bu Kullanıcı Sözleşmesi, merkezi 60 Mill Mead Business Centre, Mill Mead Road, London N17 9QU adresinde bulunan İngiltere Muhasebe (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ile https://ingilteremuhasebe.com web sitesi üzerinden İngiltere'de limited şirket kurulum hizmeti alan kullanıcı (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Kullanıcının Rızası: Kullanıcı, İngiltere'de kurulacak olan limited şirket için sağladığı kişisel ve şirket bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan eder. Bu bilgilerin doğruluğu ve kullanımı konusunda Şirkete açık rıza verir.

3. Hizmet Taahhüdü: Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri değiştirmeden ve doğru bir şekilde İngiltere Şirketler Evi'ne iletmeyi taahhüt eder.

4. Kurulum Ücreti ve Ödeme: Kullanıcı, https://ingilteremuhasebe.com adresinde "Fiyatlandırma" bölümünde belirtilen şirket kurulum ücretini kredi veya banka kartı ile ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmadan kurulum süreci başlatılamaz. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, kimlik ve adres doğrulaması hafta içi yapılırsa 72 saat, hafta sonu yapılırsa 96 saat içinde şirket kurulumu tamamlanır. Kurulum evrakları dijital olarak Kullanıcı'ya teslim edilir.

5. Hizmet Paketleri: Temel ve Pro paketlere dahil hizmetler ve kapsamları, https://ingilteremuhasebe.com/#kurulum adresinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

6. Geçerlilik ve Uygulanabilirlik: Bu Kullanıcı Sözleşmesi, yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Şirket, sunduğu hizmetlerle ilgili herhangi bir sarih veya zımni garanti vermemektedir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması durumunda, diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.

7. Sözleşme Değişiklikleri: Şirket, bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve sunduğu hizmetleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı, hizmetleri kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

8. Delil Sözleşmesi: Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket'in defter, kayıt ve belgeleri, e-posta yazışmaları, WhatsApp mesajları, SMS ve bilgisayar kayıtları ile faks çıktıları geçerli ve bağlayıcı delil olarak kabul edilir. Kullanıcı, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü: Bu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, Londra (Birleşik Krallık) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.